Nakiusap si Kenneth na i-post dito ang video niya. Kung sino daw ang gusto kontakin siya, nasa video ang Twitter handle niya. Good luck!