Hindi ito Pinoy pero grabe talaga sa dami ng nilabas niyang tamod. Halos naligo na siya sa sarili niyang tamod.