เมื่อชีวิตคู่ไม่ลงตัว ความรักซ่อนเร้นระหว่างพี่เมียที่แสนดี(รั­บบทโดยปาล์ม)กับน้อยเขยที่รัก(รับบทโดยปาย­)จึงเกิดขึ้น.

When life is not perfect, love finds its way to the good brother-in-law (played by Palm) with dear little brother (played by Pai).

Category:

Uncategorized