Hindi siya macho dancer. May-ari siya ng cellphone repair shop sa harap ng Jenra Mall sa Angeles City Pampanga. Dati ko siyang kapit-bahay hanggang sa lumipat ako ng tirahan. Mas marami na siyang tattoo ngayon at may anak na rin siya at asawa.