Ang-agling chumupa ng callboy na ito. Hindi ko alam kung talaga bang ginagawa niya ito para sa pera o dahil ba gusto niya talaga. Mukhang sarap na sarap siya eh. Hehe.