Ang magkumpareng businessmen, nagpaalam sa mga misis na pupunta sa Cebu para sa business meeting. Yun pala, aasikasuhin lang ang pagpapaligaya sa isa’t isa.