Andami ng tamod na nilabas ni Kuya Sen sa video na ito. Di tulad ng mga naunang video niya na ni hindi man lang siya nilabasan.